Adaptační kurzy

Proč adaptační kurz?

Přechod na novou školu se obecně pojí s problémem adaptace, která značí dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám. Se změnou školy se mění množství požadavků, které jsou na žáka kladeny, ale především sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků. Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více než jak jim školní třída nabízí. Naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem kurzu je nejen seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Kurz nevytvoří soudržnou skupinu na dlouhá léta, ale přinese studentům výhodu, která jim usnadní zvládání nároků nové školy, spolupráci a vytváření hlubších přátelských vztahů.

Pro koho je adaptační kurz určen?

Adaptační kurzy jsou určeny zejména prvním ročníkům středních škol a víceletých gymnázií. Jsou vhodné také pro usnadnění přechodu žáků ZŠ na druhý stupeň, případně při slučování tříd.

Proč na adaptační kurz s námi?

Ve spolupráci s naším partnerem, který se na tvorbu adaptačních kurzů dlouhodobě specializuje, vám připravíme komplexně zajištěný kurz dle vašich potřeb. Nemusíte se starat ani o dopravu či ubytování, vše zajistíme. Komplexní adaptační program je vedený zkušenými instruktory. Učitelé se tak mohou věnovat jen a jen poznávání svých studentů a přípravě budoucí spolupráce.

Jaké kurzy nabízíme?

Realizujeme nejčastěji 3denní nebo 4denní adaptační kurzy. V případě zájmu ale můžeme připravit i jednodenní program pro vzájemné poznávání a rozvoj spolupráce v třídním kolektivu v místě školy. Pořádáme jak „intimní“ adaptační kurzy pro jednu třídu, tak kurzy pro všechny třídy jednoho ročníku současně v jednom areálu.

Jak to na adaptačním kurzu vypadá?

Program je uzpůsoben věku studentů a potřebám kolektivu. Jednotlivé aktivity jsou do programu zařazovány od jednoduchých ice-breakerů, her na jména a poznávání, až po hry zaměřené na spolupráci a komunikaci v rámci celé skupiny. Průběžně zařazujeme psychosociální techniky na podporu kooperace skupiny, v neposlední řadě také pohybové hry a aktivity s výtvarnou a tvořivou tématikou.

Každý účastník musí vždy vědět, proč byla daná aktivita zařazena a co je jejím cílem. Stejně tak považujeme za důležité, aby každá aktivita, resp. každý blok aktivit byl zakončen zpětnou vazbou – reflexí toho, co se odehrálo a co si z toho můžeme odnést.

Kde adaptační kurz probíhá?

Máme osvědčené areály, které jsou vhodné pro potřeby kurzu, ale rádi kurz zrealizujeme i v jiném místě dle vašeho zájmu.

Vyberte si jeden z osvědčených kurzů z naší nabídky:

Aktivní poznávání - Zbraslavice

Termín

 • dle přání (3 dny - 2 noci)

Cena

 • od 2 500 Kč

Třídenní adaptační kurz je zaměřen na hlubší seznámení jednotlivců i celé skupiny, navození vztahu mezi třídou a třídním učitelem a nastartování procesů nezbytných pro zdravé fungování skupiny.

Sportovní a rekreační areál U Starého rybníka ve Zbraslavicích je ideálně uzpůsoben pro naše potřeby. Je situován uprostřed lesů a v těsné blízkosti rybníka. V areálu jsou k dispozici štěrková hřiště na volejbal, nohejbal a tenis, kurt na beachvolejbal, malé travnaté fotbalové hřiště, ping-pongové stoly, tělocvična a rozsáhlé volné travnaté plochy. Areál je uzpůsoben k ubytování školních skupin a disponuje také dostatečnou ubytovací i stravovací kapacitou. Tento areál ovšem není nutností, rádi kurz uspořádáme i v některém z našich dalších osvědčených areálů, či se podíváme do některého na vaše doporučení.

Níže uvedený program je pouze orientační. Časový harmonogram i náplň kurzu budeme dotvářet po dohodě s účastnícími se pedagogy a upravovat podle podmínek daných počasím. Program budeme také v průběhu akce upravovat dle aktuálních potřeb skupiny.

DenProgram
1. Přesun do Zbraslavic, aktivity na uvedení do smyslu kurzu, ubytování, seznámení s programem a pravidly. Poté začneme procvičením jmen a hrami na navázání vztahu s instruktory, zaměříme se na bližší poznání spolužáků z různých úhlů a seznámíme se víc i s třídními učiteli, vyzkoušíme první nácvik spolupráce a aktivity proložíme pohybovými hrami.
2. Dopoledne s podporou spolužáků překonáme nízké lanové překážky spojené nejen se zábavou, ale i vzájemnou důvěrou. Odpoledne bude plné týmových a problémových her zaměřených na podporu komunikace a kooperace skupiny. Večer se skrze charakteristické předměty „podíváme“ na své spolužáky zase trochu jinak a otestujeme svou fantazii i jak už se vzájemně známe.
3. Vyvrcholením nácviku skupinové spolupráce bude konstrukční týmová aktivita spojená se symbolickým vyplutím či přechodem do nového studia. Máme připraveny dvě varianty: v případě hezkého počasí si třída postaví společný vor, na kterém přepluje místní rybník, suchou variantou v případě nepřízně počasí jsou nosítka, která unesou cokoli. Kurz ukončíme společnou kresbou, vyhodnocením kurzu a zpětnou vazbou. Následně se přesuneme zpět do místa odjezdu.

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem s bezpečnostními pásy na místo a zpět
 • doprovodné vozidlo po celou dobu kurzu
 • ubytování na 4 - 6lůžkových pokojích, WC a sprcha pro dva pokoje
 • stravování formou plné penze (snídaně, oběd, svačina, večeře a pitný režim)
 • materiální zajištění všech bodů uvedených v programu
 • služby organizátora a instruktorů po celou dobu kurzu
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • pojištění klientů (úrazové pojištění, pojištění stornopoplatků a pojištění za způsobenou škodu)

Cena nezahrnuje

 • zdravotníka, noční dozor
 • osobní útraty studentů