Pojištění Alpenverein

Členství - Co je Alpenverein - Výhody členství - Výhody na chatách - Pojistná ochrana - Kdo je pojištěn - Trvání pojištění - Novinka - Členské příspěvky - Rozsah pojištění - Neplnění (náklady na záchranu) - Neplnění (repatriace, transport a ošetření) - Pojistná událost

Členství v Rakouském Alpském Svazu

Pokud se věnujete vysokohorské turistice, horolezectví, canyoningu, skialpinismu nebo jiným extrémním sportům, na které běžné pojištění nemusí stačit, zvažte členství v alpském svazu Alpenverein, kterým získáte celoroční pojištění a řadu dalších výhod.

Co je Alpenverein

Rakouský Alpský Svaz - Österreichischer Alpenverein (OeAV) byl založen v roce 1862 a dnes má téměř půl milionu členů. OeAV je veřejně prospěšné nestranické sdružení orientované na turistiku, horolezectví, horské výstupy, cestování, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, ochranu přírody a prostředí, práci s mládeží, péči o seniory, vydávání publikací, vědeckou činnost a další. Významnou oblast práce OeAV představuje udržování více než 500 horských chat Alpského svazu a péče o síť alpských stezek.

Výhody členství

 • do hor bezkonkurenčně nejlepší pojištění léčebných výloh
 • garantovaná sleva 10 EUR při přenocování na chatách v Rakousku a dalších alpských zemích
 • stejná užívací práva na chatách Německého alpského svazu (DAV), Švýcarského alpského klubu (SAC), Lichtenštejnského alpského svazu (LAV), Italského alpského klubu (CAI), Francouzského alpského klubu (CAF), Alpského svazu Jižních Tyrol (AVS), Španělského horolezeckého svazu (FEM), Slovinského horolezeckého sdružení (PZS) a Řeckého alpského klubu (CAH)
 • rakouská Huettenmarke garantuje plné užívací právo a odpovídající slevy na chatách „Turistického spolku přátel přírody“ (TVN), Rakouského turistického klubu (OeTK), Rakouského alpského klubu (OeAK) a některých místních horolezeckých sdružení
 • snížené ceny ve více než 90 údolních ubytovnách a smluvních domech Alpského svazu (soukromé hostince nacházející se v údolích)

Výhody na chatách Alpského svazu

 • přednostní přijetí (přidělení míst na spaní před nečleny)
 • exkluzivní možnost objednání míst na spaní předem
 • exkluzivní nárok na zlevněné jídlo a pití pro horolezce a vodu na přípravu čaje
 • možnost použití samoobslužných prostor, tzv. Winterraumů

Pojistná ochrana

 • náklady na záchranu do výše 25 000 EUR (na osobu a pojistnou událost)
 • náklady na repatriaci ze zahraničí - bez omezení částky
 • náklady na transport zraněné/nemocné osoby a náklady na přepravu mrtvé osoby v tuzemsku, když jí předcházela záchrana - bez omezení částky
 • náklady ošetření vzniklé v zahraničí (ne v zemi trvalého pobytu) až do 10 000 EUR - včetně lékařem předepsaných léků, nákladů transportu do nejbližší vhodné nemocnice, přičemž z této částky je k dispozici pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků částka 2 000 EUR; pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí spoluúčast ve výši 70 EUR na osobu a pobyt v zahraničí
 • horolezecké zákonné pojištění odpovědnosti (paušálně až 3 miliony EUR pro každou poškozenou osobu), pojištění zavazadel na chatách a transportních lanových drahách
 • evropské pojištění právní ochrany až 35 000 EUR (viz Všeobecné podmínky pojištění)

Upozornění

Pozor, pojištění na jednu cestu je platné jen 8 týdnů od vycestování ze země trvalého pobytu. Následně je třeba se vrátit do země trvalého pobytu, případně uzavřít jiné individuální pojištění na dobu nad 8 týdnů.

Kdo je pojištěn

Každý člen OeAV, který zaplatil svůj členský příspěvek pro běžné pojistné období. Také členové, kteří jsou od poplatků osvobozeni, jako děti a mladiství bez příjmu do věku max. 27 let, jejichž oba rodiče (u samoživitelů jeden rodič) jsou členy, jsou plně pojištěni, pokud jsou u spolku nahlášeni, a tím vlastní platnou členskou kartu. Členové OeAV, kteří mají stálý pobyt v zahraničí nebo mají zahraniční státní občanství, jsou také plně pojištěni. Pojem „zahraničí“ uvedený v pojistných podmínkách se vztahuje v tomto případě na příslušné stálé bydliště.

Doba trvání pojištění

Doba trvání pojištění je zajištěna, pokud je před škodní událostí zaplacen běžný členský příspěvek. Výjimku tvoří leden každého roku. Pokud dojde ke škodní události v tomto období a příspěvek za tento kalendářní rok ještě není zaplacen, uskuteční se plnění pouze tehdy, bude-li příspěvek ještě uhrazen, a pokud byl uhrazen členský příspěvek za předešlý rok. Při zaplacení příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana od půlnoci dne, který následuje po dni zaplacení. Noví členové, kteří přistoupí v období počínaje 1. 9. každého roku, se považují až do 1. 1. následujícího roku za pojištěné, ačkoli jim za toto období není vypočten žádný členský příspěvek.

Novinka

Ihned po obdržení vaší platby vám administrační systém odešle PDF s provizorním členským průkazem, který je platný 20 dní od vaší registrace do Alpenvereinu. Nemusíte tak čekat až vám přijde originální členský průkaz, a můžete s vytištěným provizorním průkazem vyrazit rovnou za vašimi aktivitami. Tento provizorní průkaz platí jak pro slevy na chatách tak i pro prokázání pojištění.

Členské příspěvky na rok 2022

Skupina A: 1 750 Kč

 • dospělý člověk ve věkové skupině 28 -64 let

Skupina B: 1 350 Kč

 • zvýhodněné členství pro partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 65 let, juniory od 19 -27 let

Skupina C: 730 Kč

 • děti/mládež do 18 let, tělesně postižení min. 50% (Nutno doložit dokladem!)

Rodinný příspěvek (od jednoho dítětě)

 • rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. 27 let: 3 100 Kč (u studentů nutno doložit dokladem), členský příspěvek platí pouze rodiče (členství A+B), děti jsou zdarma (oba rodiče musí být ve stejné sekci)
 • samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. 27 let: 1 750 Kč (u studentů nutno doložit dokladem), členský příspěvek platí pouze rodič (členství A), děti jsou zdarma

Tento příspěvek již obsahuje AV celosvětový servis (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky pojištění).

Rozsah pojištění

Členství v Rakouském Alpenvereinu (OeAV) neznamená pouze pojištění, přesto se stále více lidí stává členy Alpenvereinu především kvůli němu. Nabízí pojistnou ochranu pro všechny členy Alpenvereinu při úrazech ve volném čase v oblasti záchranných akcí. Ochrana krytí pro plnění při repatriaci, transportu a léčebném ošetření platí pro úrazy ve volném čase, při výkonu povolání a v případě nemoci. Má platnost po celém světě s výjimkou pojištění povinného ručení a právní ochrany, které se omezují na oblast Evropy.

Pojištění, které získáváte v rámci členství, není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů. V případě zahraničních cest do zemích Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a smluvních států, je vhodné mít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám zdarma vystaví vaše zdravotní pojišťovna.

Pojistitelem spolku Alpenverein je pojišťovna Uniqa Personenversicherung AG, pro pojištění povinného ručení a pojištění právní ochrany Generali Versicherung AG.

UNIQA Personenversicherug AG
A 6021 Insbruck, Südtiroler Platz 6
Tel: 0043–512–53 32 654

UNIQA Personenversicherug AG
A 1021 Wien, Untere Donaustrasse 25
Tel: 0043–1–211 75–0*

Omezení

Pojistná ochrana se nevztahuje na úrazy během účasti na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6 000 m n. m. a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska.

Neplnění pro oblast nákladů na záchranu

Pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • Úrazy/nemoc při profesionální činnosti související s povoláním nebo jiné činnosti prováděné za úplatu a na úrazy/nemoc členů záchranných organizací při organizovaných záchranných akcích nebo jiné činnosti z pověření záchranné organizace. (Výjimka: Úplatné provádění činnosti horského nebo lyžařského vůdce se zkouškami a horského vůdce pro pěší túry se zkouškami je pojištěné.)
 • Úrazy při používání vozidel. Pojištěny jsou ale úrazy způsobené vozidly na cestě (také na nepřímé cestě) na shromáždění a akce OeAV a z nich a také na cestě na akce v rámci činnosti spolku podle stanov (jakož i soukromé činnosti spolku), jako jsou pěší turistika, horolezectví, lezení po skalách, lyžování, běhu na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning, tůry na horském kole. Úrazy při používání lanovek a vleků jsou pojištěné.
 • Nehody při používání leteckých přístrojů (draků, paraglidingu), leteckých strojů (soukromých motorových a bezmotorových letadel) a při skocích s padákem. Pojištěné je ale používání motorových letadel, která jsou schválena pro přepravu osob (např. dopravní letadla).
 • Nehody při účasti na zemských, spolkových nebo mezinárodních soutěžích v oblasti severských a alpských zimních sportů, snowboardingu i freestylingu, jízdy na bobech, skibobech, skeletonu nebo sáňkování a v oblasti tréninku na takové závody.
 • Úrazy/nemoc během účasti na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6 000 m n. m. a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska.

Neplnění pro oblast repatriace, transportu a lékařského léčebného ošetření

Pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • léčebná ošetření, která začala již před nástupem zahraniční cesty
 • léčebná ošetření chronických nemocí, kromě těch, které jsou následkem akutních záchvatů nebo relapsů
 • léčebná ošetření, která jsou účelem pobytu v zahraničí
 • ošetření zubů, která neslouží prvotnímu ošetření bezprostředního utišení bolesti
 • umělé přerušení těhotenství a těhotenská vyšetření a porody, vyjma předčasných porodů, které se uskuteční minimálně dva měsíce před přirozeným termínem porodu
 • léčebná ošetření v důsledku nadměrného požití alkoholu a v důsledku zneužití návykových látek a léků
 • kosmetická ošetření, lázeňská léčení a rehabilitace
 • preventivní očkování
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku válečných událostí všeho druhu a v důsledku aktivní účasti na nepokojích nebo úmyslně spáchaných trestných činech
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z aktivní účasti na veřejně pořádaných placených sportovních soutěžích a tréninku na ně a na léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z účasti na takových sportovních soutěžích a tréninku na ně, která jsou uvedena v bodě „Neplnění pro oblast nákladů na záchranu“
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku škodlivého účinku jaderné energie
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů při výkonu leteckých sportů (viz také „Neplnění pro oblast nákladů na záchranu“)
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů členů záchranných organizací vzniklých při organizovaných záchranných zásazích nebo jiných činnostech z pověření záchranné organizace
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z účasti na expedicích, která jsou uvedena v bodě „Neplnění pro oblast nákladů na záchranu“

Co dělat v případě pojistné události

Pozor! Před repatriací, převozem, stacionárním léčebným ošetřením v zahraničí a přemístěním v tuzemsku (ne při záchranné či pátrací akci) se bezpodmínečně spojte s 24-hodinovou službou Europ Assistance, jinak uhradí pojišťovna maximální částku 750 EUR !!!

Europ Assistance
Tel: +43/1/253 3798
e-mail: aws@alpenverein.at

nebo

UNIQA Personenversicherung AG
Tel: +43/(0)1/204 99 99

Jinak budou výdaje kryty maximální částkou 750 EUR!

Formulář hlášení o škodě (hlášení o nehodě, záležitosti týkající se pojištění zodpovědnosti a právní ochrany) zašlete na adresu:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Edith Stein Weg 2, 6020 Innsbruck
Tel: +43/(0)699/143 67 670
Fax: +43/(0)512/93 49 57
e-mail: AV-service@knox.co.at

V případě dotazů ohledně sjednání členství, členských výhod, pojištění a řešení pojistných událostí kontaktujte:

OS Edelweiss CZ
Tel: 725 442 942
e-mail: alpenverein1@edelweiss.cz

Zde najdete kompletní Všeobecné podmínky pojištění ke stažení.