Muzeum pravěkých rytin v Altě leží na břehu zátoky Jiepmaluokta

Muzeum pravěkých rytin v Altě leží na břehu zátoky Jiepmaluokta

Související informace