Přehradní nádrž Lac de Roselend slouží primárně jako zdroj pro vodní elektrárnu