Ukázkový prvek gotické architektury - opěrný systém katedrály Notre Dame