Úzký chodník Daubenwand vytesaný do skalní stěny Daubenhornu

Úzký chodník Daubenwand vytesaný do skalní stěny Daubenhornu

Související informace