Čufut Kale

Nejstarší skalní město na Krymu je umístěno na skalní plošině, která ční 200 metrů nad okolní krajinu. Síť jeskyní vytesaných do skal a nenápadných staveb byla po dlouhou dobu útočištěm pro nejrůznější uprchlíky. Nejprve ji v 6.-12. století osídlili potomci Alanů (Sarmatů), tehdy se místo jmenovalo Kyrk-Or (Čtyřicet pevností).

Po své porážce se tu skrýval poslední vládce mongolské Zlaté hordy. V první polovině 15. století tady vzniklo první sídlo vládce Krymského chanátu, které však bylo brzy přesunuto do sousedního Bachčisaraje. Ten ležel v údolí a byl tak lépe přístupný. Potom zde dlouho žili karaimští Židé, kteří mohli do Bachčisaraje přicházet za obchodem, ale na noc se museli vrátit do skalního města. Odtud také pochází název Čufut Kale – v překladu „Pevnost Židů“.

Karaimové jsou zvláštní turecko-židovskou sektou, která neuznává talmud. Při toulkách areálem narazíte na jejich modlitebny, kterým se říká kenasy, ale také na prosté příbytky, pohřební komory či muslimské mauzoleum. Bezpochyby nejkrásnější je ale výhled na okolní krajinu, především na údolí řeky Čurjuk-Su.