Školní zájezd Londýn

Sídlo britských králů a královen se všemi svými symboly
Autobusem
Hostel
Termín: dle přání
6 400 Kč
Zjistit více informací
 • na každých 14 platících osob (studentů) připadá jedno učitelské místo zdarma
 • ceny platí pro min. 40 platících osob a odjezd z Prahy, Středočeského, Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje (při nižším počtu osob či odjezdu z jiných regionů vám rádi zpracujeme kalkulaci)
 • program zájezdu je jen návrh - dle vašeho přání či potřeb výuky můžeme jakkoliv upravit program, typ ubytování, počet dní apod.
 • autobus přistavíme k vaší škole

Návrh programu zájezdu

1. po poledni odjezd od školy, tranzit přes Německo a Francii, trajektem přes kanál La Manche do hlavního města Velké Británie
2. centrum Londýna se všemi dominantami: symbol města - věž Big Ben, budovy westminsterského Parlamentu, opatství Westminster Abbey, proslulá náměstí Trafalgar SquarePiccadilly Circus, vládní ulice Whitehall se sídlem premiéra v Downing Street, rezidence britské královny – Buckinghamský palác, čtvrti Soho a Chinatown, přes řeku Temži k obřímu kolu London Eye
3. katedrála svatého Pavla s druhou největší kopulí na světě - možnost výstupu na kopuli s nádherným výhledem, hrad Tower s korunovačními klenoty (dříve nechvalně proslulý jako vězení a popraviště), slavný most Tower Bridge, případně možnost lodního výletu po Temži, kolem mrakodrapu The Gherkin („Kyselá okurka“) do Greenwiche (nultý poledník, Královská observatoř, výhled na ultramoderní čtvrť Docklands)
4. dle výběru možnost návštěvy muzea voskových figurín Madame Tussaud’s, nabitého British Museum (bohaté sbírky ze starého Egypta, Řecka, Říma a mnohé další) nebo Natural History Museum („živé“ exponáty dinosaurů), procházka Hyde Parkem kolem Royal Albert Hall, navečer odjezd a přes kanál La Manche zpět do Francie a do ČR
5. návrat pravděpodobně v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje

 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • trajekt nebo Eurotunnel přes kanál La Manche
 • 2x ubytování v hostelu
 • průvodce
 • komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a pojištění storna
 • informační materiály
 • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře

Cena nezahrnuje

 • vstupy do památkových objektů, případně lodní výlet
 • stravování

Napište si o více informací

Chcete-li zpracovat kalkulaci, uveďte místo odjezdu a příjezdu - sídlo školy, požadovaný termín (počet dní zájezdu), předpokládaný počet účastníků, typ ubytování a další služby, které chcete od CK zajistit (např. pojištění léčebných výloh apod).

You must have Javascript enabled to use this form.