Bazilišci na Kostarice

Následující článek je věnován třem druhům bazilišků, s nimiž se můžeme setkat na území Kostariky. Jedná se o tato zvířata:

  • Bazilišek hřebenatý (lat. Basiliscus basiliscus, angl. common basilisk, South American Jesus lizard, Jesus lizard nebo Jesus Christ lizard)
  • Bazilišek zelený (lat. Basiliscus plumifrons, angl. plumed basilisk, green basilisk, double crested basilisk nebo Jesus Christ lizard)
  • Bazilišek páskovaný (lat. Basiliscus vittatus, angl. brown basilisk nebo striped basilisk)

Popis

Bazilišek je ještěr z čeledi leguánovitých. V Kostarice můžeme vidět hned tři ze čtyř druhů baziliška, který je endemitem Střední a Jižní Ameriky a nenajdeme ho tedy nikde jinde na světě. Bazilišek páskovaný obývá nížinné lesy nebo svahy hor na pacifickém i atlantském pobřeží, zatímco bazilišek zelený se vyskytuje v lesích spíše na atlantickém pobřeží a bazilišek hřebenatý převážně v lesích na pacifickém pobřeží. V těchto oblastech bazilišky najdeme v nadmořské výšce od hladiny moře až po zhruba 700 m. Bazilišci hřebenatý a zelený patří k větším druhům baziliška, tělo i s dlouhým tenkým ocasem dosahuje délky až 85 cm a váhy 200 až 500 g. Bazilišek páskovaný je menší, dosahuje velikosti jen okolo 60 cm.

Zbarvení baziliška hřebenatého a zeleného je variabilní v různých odstínech zelené barvy, zatímco bazilišek páskovaný je spíše tmavěji zbarvený, od olivově zelené po hnědou barvu. Kromě toho má na hřbetě příčné tmavé pruhy a podélné světlé tečkování. Na hlavě má bazilišek přilbu, kterou mají samci i samice. Samci mají navíc výrazný ještě hřeben na hřbetě a na ocase. Většinu času tráví bazilišek na zemi, hledáním potravy a vyhříváním se na slunci. Na noc ale vylézá na stromy do výšky až 20 m, pomáhají mu v tom dlouhé prsty s drápy a ocas, kterým udržuje rovnováhu.

Bazilišek je známý pro svoji schopnost běhat po zadních končetinách po hladině vody. Díky dlouhým prstům s kožními lemy se dokáže udržet na vodní hladině a běžet rychlostí až 10 km/h na vzdálenost až čtyř metrů, u menších druhů je to ještě více. Je také výborným plavcem, pod vodou vydrží půl hodiny. To mu také vysloužilo jeho přezdívku „Ježíšova ještěrka“.

Bazilišek se může v zajetí dožít sedmi až devíti let, zatímco v přírodě je to spíše jen čtyři až šest let. Jeho nejběžnějšími predátory jsou vačice, draví ptáci a hadi.

Potrava

Bazilišek je všežravý, živí se širokou škálou různorodé potravy. Z živočišné potravy jsou to nejčastěji členovci, hmyz, žáby, vodní živočichové, drobné ještěrky, ryby, hadi, malí ptáci, ale i savci. Z rostlinné potravy požírá květy, ovoce a listí různých rostlin. Ve stravě mláďat převažuje hmyz, členovci a drobní živočichové, zatímco u dospělých převládá spíše rostlinná strava.

Sociální uspořádání

Samci baziliška jsou teritoriální a agresivní, takže ve svém okolí snesou jen samice. Jiné samce zastrašují a zahánějí.

Smysly

Bazilišek má dobře vyvinutý zrak a sluch.

Rozmnožování

Období rozmnožování baziliška začíná v březnu, na jeho počátku se samci snaží získat pro sebe co nejvíce samiček. Navzájem se poměřují, zastrašují a dochází i k vzájemným soubojům. Menší samci tak nemají moc šancí získat samici. Po páření samice snáší během deseti měsíců několik snůšek o 2 až 18 vejcích. Pro každou snůšku vyhrabe díru ve vlhkém teplém písku nebo v půdě. Nakladená vejce pečlivě zahrabe a místo opustí.

Mláďata se líhnou po 60 až 90 dnech inkubace. Zbarvením jsou malí baziliškové podobni dospělcům. V prvním roce života je úmrtnost vysoká, více než 40 % vylíhlých mláďat se nedožije jednoho roku. Samice dospívají ve věku 20 měsíců, zatímco samci až ve věku dvou let. Do rozmnožování se zapojují ale až ve třech až čtyřech letech, kdy dorostou dostatečné velikosti.

Zajímavosti

  • Nejčastěji vídaným druhem je bazilišek hřebenatý. Všechny tři druhy baziliška patří mezi málo dotčené druhy, jejich populacím aktuálně nehrozí bezprostřední ohrožení. Jako jiným druhům živočichů pro ně ale i tak představuje problém ničení tropických pralesů a původních porostů.
  • Rodové jméno baziliška pochází z řeckého slova basilískos, které znamená „malý král". Toto pojmenování získal přímo od známého švédského přírodovědce Carla Linnéa v jeho díle Systema Naturae.
  • řecké mytologii přestavoval bazilišek mýtického tvora, jehož tělo bylo složeno z kusu hada, lva a kohouta, který svým pohledem proměnil člověka v kámen.
  • Bazilišci hřebenatý a páskovaný byli zavlečeni na Floridu.
  • Kromě bazilišků umí po hladině vody běhat ještě agama molucká (Hydrosaurus amboinensis).

Autorkou textu je Magda Starcová, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.