Kompenzace v případě problémů s vaším letem

V případě, že během vašeho letu na zájezd či zpět nastane jakýkoliv problém, můžete využít služeb ClaimCloud společnosti SkyCloud k nárokování kompenzace na letecké společnosti. Zda máte na odškodnění nárok či nikoliv, si můžete zdarma ověřit na webových stránkách Claimcloud.cz. V případě neúspěšného nárokování je proces zdarma. V případě úspěšného nárokovaní si společnost SkyCloud ze získané kompenzace odečte provizi ve výši 20 % + DPH.

Kdy je všeobecně možné požadovat kompenzaci od letecké společnosti?

Zpoždění letu o více než 3 hodiny v cílovém letišti, pokud zároveň nenastaly okolnosti, kterým nemohla letecká společnost zabránit (nepříznivé počasí, stávka personálu letiště apod.).

Zrušení letu, pokud byl let zrušen méně než 14 dní před plánovaným datem odletu.

Odepření nástupu do letadla z důvodu plné kapacity letadla ze strany letecké společnosti.

Zmeškání navazujícího letu – zde obecně platí podobná pravidla jako u zpožděných letů, tedy pokud se kvůli zpoždění navazujícího letu dostanete do cílové destinace o více než 3 hodiny později a zároveň letecká společnost mohla situaci zabránit. Dále je relevantní, zda se jednalo o jednu leteckou společnost či nikoliv.

Zpožděné, ztracené či poškozené zavazadlo – v první řadě je potřeba reklamaci provést ihned po příletu na příslušné přepážce (Zpožděná zavazadla/Missing baggage), pozdější reklamace dopravce již neuzná.

Pro zavazadla platí toto:

Pokud pracovníci vaše zavazadlo v místě příletu nenaleznou (myšleno pouze v cílové destinaci, nikoliv po návratu domů), jedná se o zpožděné zavazadlo. Letecká společnost má 21 dní na to, aby zavazadlo nalezla a dopravila jej na místo vašeho pobytu. Zároveň je povinná vám následně uhradit náklady vynaložené na nákup nezbytných věcí (uložte si účtenky pro pozdější nárokování těchto nákladů). Podání nároku na náhradu za zpožděné zavazadlo je třeba učinit do 21 dnů ode dne, kdy vám bylo zavazadlo vráceno.

Pokud se potvrdí, že bylo zavazadlo ztraceno, můžete tedy od 21. dne, kdy jste na letišti sepsali protokol, nárokovat vzniklou škodu.

Pokud bylo vaše zavazadlo poškozeno, je nutné tuto skutečnost okamžitě po obdržení zavazadla nahlásit na příslušné přepážce. V případě, že vám dopravce zničené zavazadlo nevymění, jste oprávněni nechat si své zavazadlo opravit a předložit účet za opravu dopravci.

Jak proces odškodnění se společností SkyCloud funguje?

  1. Vyplnění žádosti – na webových stránkách společnosti SkyCloud skrze jednoduchý formulář zadáte číslo letu, datum a okolnosti letu společně s vašimi kontaktními údaji. Jako doporučovací kód vyplňte: OZLZHJ přidělený CK Mundo. Obratem vám dají vědět, jaká je možná výše odškodnění, případně že nárok nevzniká a proč.

  2. Udělení plné moci – v případě, že máte nárok na kompenzaci, udělíte společnosti SkyCloud plnou moc jednat vaším jménem s leteckou společností.

  3. Společnost SkyCloud jedná s leteckou společností o výši kompenzace.

  4. Vyplacení kompenzace – jakmile dostanete zprávu o úspěšném uzavření případu, společnost SkyCloud vám neprodleně poukáže získanou finanční částku (kompenzaci) poníženou o provizi společnosti za vyřízení. Provize činí 20 % + DPH (pokud zadáte doporučovací kód CK Mundo, jinak by činila 25 %).

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.