Cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu

Cena zájezdu obvykle nezahrnuje pojištění léčebných výloh a storna. Pojištění si můžete zajistit sami, nebo si u nás přiobjednat pojištění Generali za níže uvedených podmínek. Pojištění lze objednat při přihlášení na zájezd (před zasláním zálohy), dodatečně již ne. Pojištění storna zájezdu lze sjednat pouze společně s cestovním pojištěním.

Rozsah pojistného krytí UNIVERSAL UNIVERSAL+Sport
Denní pojistné pro osobu ve věku 18-69 let 29 Kč (Evropa) / 37 Kč (svět) 41 Kč (Evropa) / 47 Kč (svět)
Denní pojistné pro osobu ve věku 0 až 17 let 23 Kč (Evropa) / 29 Kč (svět) 31 Kč (Evropa) / 37 Kč (svět)
Denní pojistné pro osoby ve věku 70 a více let zvyšuje se o 200 %, tzn. trojnásobek pojistného: 87 Kč (Evropa) / 111 Kč (svět) zvyšuje se o 200 %, tzn. trojnásobek pojistného: 123 Kč (Evropa) / 141 Kč (svět)
Léčebné výlohy včetně repatriace
zubní ošetření
3 000 000 Kč
10 000 Kč
3 000 000 Kč
10 000 Kč
Přivolání opatrovníka nebo sociálního pracovníha či psychologa 50 000 Kč 50 000 Kč
Úrazové pojištění:
trvalé následky úrazu
smrt následkem úrazu
 
500 000 Kč
500 000 Kč
 
500 000 Kč
500 000 Kč
Osobní věci a zavazadla:
limit na osobní věci a zavazadlo
zpoždění, poškození a ztráta zavazadel při přepravě
50 000 Kč
5 000 Kč
50 000 Kč
5 000 Kč
Odpovědnost za způsobenou škodu:
na zdraví jiné osoby
na majetku jiné osoby
finanční náhrada za ušlý zisk jiné osoby
 
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
50 000 Kč
 
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
50 000 Kč
Přenosná elektronika pojištěna, dle ZPP CEP PPE, limit 40 000 Kč pojištěna, dle ZPP CEP PPE, limit 40 000 Kč
Zrušení cesty (storno) 80 % skutečných nákladů
max. však 15 000 Kč
80 % skutečných nákladů
max. však 15 000 Kč
Sporty (via ferraty, turistika nad 3 000 m n. m.) nepojištěny (připojištění na konkrétní den za 20 Kč (Evropa) či 35 Kč (svět) pojištěny
Rizikové sporty (rafting, canyoning atd.) nepojištěny (připojištění na konkrétní den za 35 Kč (Evropa) či 65 Kč (svět) nepojištěny (připojištění na konkrétní den za 15 Kč (Evropa) či 30 Kč (svět)

Pro případ zrušení cesty lze sjednat fakultativní připojištění Storno s vyšším limitem pojistného krytí:

Zájezd v hodnotě Jednorázový příplatek Limit pojistného krytí
do 40 000 Kč včetně 450 Kč/osoba/zájezd * 80 % nákladů, max. 40 000 Kč
nad 40 001 Kč včetně 700 Kč/osoba/zájezd * 80 % nákladů, max. 70 000 Kč

* Jednorázový příplatek za storno zájezdu se pro osobu ve věku 70 a více let zvyšuje o 200 %.


Do regionální zóny "Evropa" patří i Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Izrael, JordánskoMaroko. Dále sem patří celé území Tureckaevropská část Ruska (po pohoří Ural). Zde si můžete stáhnout pojistné podmínky pro cestovní pojištění a podívat se na informace o pojistném produktu.

Pojištění typu Universal se vztahuje na zimní a letní rekreační sporty, např. cyklistiku a turistiku provozovanou do 3 000 m n. m. Pokud se účastníte zájezdu s vysokohorskou turistikou nebo budete provozovat via ferraty, je nutno uzavřít pojištění typu Universal+Sport. V případě, že chcete sjíždět divokou řeku, provozovat canyoning, tarzaning a jiné rizikové sporty, je nutné navíc připojištění Rizikové sporty, které se vždy bezpodmínečně váže na pojištění typu Universal+Sport.