Bačkovský monastýr (klášter)

Bačkovský monastýr je svou rozlohou druhým největším klášterem v Bulharsku. Spolu s Rilským klášterem se dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Základy stavby byly položeny už v 11. století díky dvěma gregoriánským mnichům. Z této doby se dochovala pouze kaple, protože klášter významně poničila turecká vojska a okolní budovy byly nahrazeny novými v průběhu 16. a 19. století. Dnešní nádvoří je obklopené dřevěným ochozem a ozdobené mnoha freskami. Ty najdeme i v přilehlých kaplích, na průčelí kostela i na zdi klášterní jídelny. Zde můžeme vidět zobrazení z historie kláštera a výjevy ze starověké evropské mytologie. Areál je situován na břehu řeky Čepelare nedaleko vesnice Bačkovo.