Kaňon řeky Mrtvice

Řeka Mrtvica je pravostranným přítokem řeky Morači. Pramení v osadě Carinea, její tok je dlouhý 20 km. V létě v některých částech vysychá a stává se z ní ponorná řeka. Kaňon začíná u kamenného mostu - záduší knížete Danila II. Petroviće. Je dlouhý 10 km a hluboký od 400 do 1 100 m. Výklad pojmenování řeky má několik podob - jedna z nich říká, že během častých bojů Rovčanů s výběrčími daní (Turky) se do Morači dostaly mrtvoly Turků. Dnes v okolí kaňonu roste bujná vegetace - zejména jehličnany a mnoho druhů léčivých bylin. V ledové vodě řeky lze zahlédnout pstruhy potoční.