Dospělý slon africký denně spořádá až 225 kg potravy