Etnografické muzeum v Krujë je skvělou ukázkou tradičního života