Héraklův chrám v Agrigentu pochází z konce 6. století př. Kr.