Karavana jaků nesoucích zásoby do vysoko položeného Gokya