Koňský povoz je na Kubě stále hojně využívaný dopravní prostředek