Louky pod Mont Blancem se často využívají jako pastviny