Majestátní oblouk v ulici Rua Augusta symbolizuje vítězství nad přírodními živly

Majestátní oblouk v ulici Rua Augusta symbolizuje vítězství nad přírodními živly