Na hladině Ohridského jezera vyrostl výjimečný archeologický komplex

Na hladině Ohridského jezera vyrostl výjimečný archeologický komplex

Související informace