Na hoře Fan Si Pan se nachází celý komplex chrámů a buddhistických soch