Odpočinek na kamenech cestou na vrchol Stiv v NP Pelister