Pohled do kraje na pohoří ležící na pomezí Alsaska a Lotrinska