Přístup do Korvínova hradu vede přes dlouhý most nad vodním příkopem