Sádhu - svatý muž nebo poustevník usilující o vyšší duchovní cíle