Sarnáth patří mezi nejposvátnější buddhistická místa v Indii

Sarnáth patří mezi nejposvátnější buddhistická místa v Indii

Související informace