Socha Buddhy - protáhlé uši symbolizují schopnost dokonalého naslouchání