Také katedrála v Clermont-Ferrand je vystavěná z tmavé sopečné horniny