Tholos, z původních 20 dórských sloupů byly znovu vztyčeny tři

Tholos, z původních 20 dórských sloupů byly znovu vztyčeny tři