Tolerantní multikulturní společnost je pro Portugalsko typická

Tolerantní multikulturní společnost je pro Portugalsko typická