Tradiční masajské obydlí uplácané z hlíny má kruhovitý tvar