V Apollonii jsou dodnes mnohé památky z dob Římanů