V Sarnáthu, posvátném buddhistickém místě, potkáte mnoho mladých mnichů