Z počiteljské pevnosti jsou překrásné výhledy na historické město