Ženevské jezero a Château de Chillon, pevnost proslavená lordem Byronem