Zuberi Daimu z centra Tingatinga malířů

Zuberi Daimu z centra Tingatinga malířů