Paříž - Sainte-Chapelle

O stavbě Sainte-Chapelle, která byla pojata jako gigantický relikviář, bylo rozhodnuto roku 1246 a dokončena byla po 30 měsících stavebních prací. Kaple stála původně osamocena na nádvoří královského paláce, dnes je obestavěna budovami Justičního paláce. Za Velké francouzské revoluce utrpěla vážné škody, schránky na relikvie byly roztaveny a některé ostatky spáleny. Návštěvníka ohromí jedinečný soubor vitráží (nejstarší v Paříži) a sklomalby s výjevy ze Starého a Nového zákona.