Muiden

V původně rybářské vesničce Muiden se nachází impozantní vodní pevnost Muiderslot. Její základy byly položeny již v roce 1204 utrechtským biskupem a měla chránit ústí řeky Vecht před vpády nepřátel. Pro Nizozemce je zámek cenný, od roku 1621 se zde totiž setkával spolek nejvýznamnějších holandských spisovatelů, tzv. Muiderkring.