Impala

(lat. Aepyceros melampus, angl. impala)

Popis

Impaly jsou středně velké antilopy, patří mezi sudokopytníky do čeledi turovitých. Samci jsou větší a mají černé vroubkované rohy, které dosahují délky až 90 cm. Zbarvením se pohlaví neliší. Impaly mají velké uši, které umí natáčet do všech stran.

Na vyrušení reagují rychlým útěkem, při kterém vyskakují. Skoky mohou být dlouhé 10 metrů a vysoké až 3 metry. Důvodů, proč tak vysoko vyskakují, může být několik: při skoku se rozhlíží, aby nevběhli ukrytému predátorovi do cesty, a dávají mu tím najevo, že jsou v plné síle a chytit je nebude jednoduché. Mohou tak také varovat ostatní, že byl lovec spatřen. Při útěku dosahují rychlosti až 90 km/h. Tehdy uvolňují pach ze žláz na zadních nohou, který jim pomáhá držet se ve skupině.

Impaly jsou většinou aktivní ve dne, po rozbřesku a před setměním. Hlavní hrozbu pro ně představují levharti, gepardi, lvi, psi hyenovití, krokodýli a krajty písmenkové. Dožívají se 12–15 let. Jsou běžným druhem bez bližších příbuzných.

Stádo

Když je potravy dostatek (což je v období dešťů), samci obsazují teritoria. Snaží se tam udržet samice (může jich být až 20), dochází k páření a později narození mláďat. Samice s mláďaty tvoří stáda čítající až 200 jedinců. V období sucha zvířata opouští teritoria, vytváří velká smíšená stáda a putují za potravou. Mladí samci a neteritoriální samci tvoří mládenecké skupiny, které můžou čítat i několik stovek zvířat.

Potrava

Impaly patří podobně jako jiné antilopy mezi přežvýkavce. V období dešťů se pasou na rostoucí trávě a během období sucha žerou listy, výhonky, ovoce, semena a lusky akácií. Někdy se pasou pohromadě s ostatními druhy býložravců. V období sucha se drží poblíž zdroje vody. Když mají přístup k zelené potravě, vydrží týdny bez vody.

Rozmnožování

Rozmnožování začíná ke konci období dešťů. Dospělí samci zaberou teritoria, která si hlídají. Označují je pachovými žlázami umístěnými na spodní části zadních nohou. Samice prochází teritorii a zdržují se v nich. Když se vzdálí, tak je samec nahání zpět. Dochází k soubojům samců, při kterých zaujímají různé postoje a řvou, čímž sokům naznačují, že jsou ve výborné kondici. Těžká zranění při soubojích jsou vzácná.

Březost trvá sedm měsíců, samice rodí většinou jedno mládě. Matka má možnost posunout porod o další měsíc, pokud se letní deště zpozdí. Mláďata se rodí dál od stáda, skrytá v houští, kde tráví několik prvních týdnů. Už krátce po porodu jsou schopná poměrně rychlého běhu. Několik dní po narození nevydávají žádný pach, nemají ještě funkční pachové žlázy, a tak je predátoři nemohou vystopovat. Pak se vrací do stáda a mláďata tvoří „školky“, které samice nechávají ve skrytu keřů buď samotná, nebo s dozorem.

Komunikace

Impaly používají různé typy postojů a skoků, kterými vyjadřují svoji náladu. Zvlášť mladí samci se takto rádi předvádějí. Dále komunikují pomocí pachu (značkování teritoria, význam pachu při útěku). Samci impal lákají samice nebo vyhání samce opakovaným rychlým vystrkováním jazyka. Impaly se také poměrně často projevují hlasitým frkáním. Když samci vyhlašují teritoria, vydávají hrdelní řev následovaný sérií odfrknutí.

Zajímavosti

  • Latinský název Aepyceros melampus pochází z řeckých slov, aipos = vysoký + ceros = roh, melas = černá + pous = noha.
  • Jméno impala pochází z afrického jazyka zulu a znamená gazela.
  • Impala je jedna z nejběžnějších afrických antilop, celková populace je odhadována na dva miliony jedinců. Z toho čtvrtina se vyskytuje na chráněných územích.
  • Extrémně vzácná je černá impala, která se vyskytuje jen na několika místech Afriky. Neobvyklé zbarvení má genetický původ.
  • Zajímavé je soužití s paviány, kteří jsou loveni stejnými predátory. Proto je pro impaly výhodné se držet poblíž paviání tlupy, kde hlídá mnohem více očí. Paviáni si však vybírají daň a občas zabijí a sežerou impalí mládě.
  • Místní lidé je občas loví pro maso, ale jen výjimečně, navíc nejsou ani vyhledávány lovci trofejí.
  • Samicím s vyšší hladinou testosteronu rostou rohy.

Autorkou textu je Magda Starcová, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.