Akko

Akko můžete navštívit v rámci zájezdu Izrael, Palestina a Jordánsko
Akko má po Jeruzalému nejkompletněji zachovalé staré městské jádro v Izraeli a právě díky tomu se dostalo na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Během nadvlády Féničanů zde byl rušný obchodní přístav, v době křižáckých výprav bylo město několikrát dobyto různými stranami konfliktu. Proto zde vzniklo mohutné křižácké opevnění, jehož zbytky lze obdivovat dodnes. V roce 1291 však město dobyli Mamlúci a na jeho místě vystavěli převážně turecké město se spletitým systémem ulic za obrannými hradbami. V podzemí lze najít honosné gotické rytířské sály, refektář s obřími sloupy a rozsáhlou síť podzemních chodeb.