Beit She'an (Beit Šean)

Beit She'an je nejrozsáhlejší archeologické naleziště v zemi s výborně zachovanými římskými a byzantskými památkami. Město tu stojí už 5 000 let (archeologové objevili 20 sídlištních vrstev) a k jeho prosperitě vždy přispívala strategická poloha na obchodní cestě mezi Mezopotámií a Středomořím. K chloubám areálu patří především římské divadlo určené pro 6 000 diváků, které je ve výborném stavu, římské lázně s mozaikovou výzdobou, hlavní ulice s několika stojícími sloupy, nympheum a bazilika. K působivosti antických ruin přispívá i poloha pod sídlištním pahorkem („tell“), z něhož máte celý areál pod sebou jako na dlani.