Jardenit

Jardenit je jedno z nejvýznamnějších poutních míst křesťanské víry. Mylně je považováno za místo, kde měl být pokřtěn Ježíš (to leží poblíž Jericha a není přístupné). Řeka Jordán zde opouští Galilejské jezero a tato část toku je pojmenována Jardenit. Poté teče dále na jih, kde tvoří hranici mezi Jordánskem a Izraelem. Mnoho poutníků z celého světa sem přichází, aby se nechali pokřtít. Na obvodové zdi kolem křtitelnice jsou umístěny kachlové desky s biblickými texty v různých světových jazycích.