Jeruzalém - Olivová (Olivetská) hora

Olivová hora je pojmenována podle olivových hájů, které pokrývají její svahy. Už od biblických dob je to místo, kam se nechávají pohřbívat Židé. K tomuto kroku je vede domněnka, že právě zde bude lidstvo vzkříšeno v den posledního soudu. Svůj hrob zde mají i významní rabíni 15. až 20. století. Celý židovský hřbitov je jedním z nejstarších a nejrozsáhlejších na světě. Olivetská hora také nabízí úchvatné pohledy na jeruzalémské Staré Město. K vidění je tu Getsemanská zahrada, kde se Ježíš zdržoval před svým zatčením a ukřižováním.