Safed

Safed je jedním ze čtyř „svatých měst“ judaismu (dalšími jsou Jeruzalém, Hebron a Tiberias). Safed se nachází v Horní Galileji na severu Izraele na svazích hustě zalesněné hory Har Kana'an. Podle legendy město založili Noemovi synové po potopě, kterou přežil pouze Noe a jeho rodina. Ve středověku a raném novověku se zde shromažďovaly skupiny Židů pocházejících ze Španělska a Portugalska (Sephardi) a vyznavači kabalistických studií (kabala je druh židovské mystiky). Z této doby se v dnešním Safedu dochovalo několik zajímavých kabalistických synagog. Malebnost zdejšího Starého města podtrhují křivolaké dlážděné uličky lemované malými domky. Většinu obyvatel města dnes tvoří Židé, protože valná část arabského obyvatelstva opustila město před počátkem války za nezávislost. Safed tak zůstává důležitým střediskem židovského učení.

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.