Tabhga

Tabhga patří mezi nejpůsobivější místa spjatá s křesťanskou tradicí. Ježíš zde pronesl mnohá ze svých kázání a údajně se mu tady podařilo nasytit pět tisíc lidí pěti bochníky chleba a dvěma rybami. Ježíš tehdy nechal přinést veškeré dostupné jídlo, tedy dvě ryby a pět chlebů, poté jídlo požehnal a rozlámané jej nosil mezi posluchače až je všechny nasytil. Na paměť této události zde byl v 5. století postaven byzantský kostel, z něhož se dochovaly fragmenty nádherné mozaikové podlahy. Dnes zde stojí římskokatolický kostel Rozmnožení chlebů a ryb z 80. let 20. století.