Vodopád Banias

Banias patří k nejnavštěvovanějším místům v Izraeli. Řinoucí se potoky, vodopády a říčky zde tvoří obraz panenské přírody na úpatí hory Hermon. K nejpůsobivějším patří vodopád Banias, který má výšku 33 m. Nedaleko je k vidění také bublající pramen a vyhloubený palácový komplex postavený Agrippou II. v 1. století našeho letopočtu. Pojmenování celé této lokality pochází od řeckého boha Pana, oblasti se původně říkalo Panion.