Filitosa

Filitosa je nejznámějším prehistorickým místem na Korsice. Vyskytuje se tu komplex pozůstatků megalitické kultury. Menhiry jsou zajímavé tím, že většina z nich byla otesána do podoby válečníků vysokých 2-3 metry. První z nich byly vytvořeny ve 2. tisíciletí př. n. l., ale lidskou podobu dostaly asi až o tisíc let později. Další součásti tohoto muzea v přírodě pocházejí z římského období. Součásti areálu je i olivovník starý údajně 1 200 let.