Údolí Restonica

Údolí Restonica patří k nejkrásnějším místům na Korsice. Jedná se o úzké horské údolí, kterým protéká stejnojmenná řeka. Nedaleko města Corte tak najdete panenskou přírodu, kterou tvoří žulová skaliska porostlá laricijskými borovicemi, průzračně zelená horská bystřina a několik ledovcových jezírek. V údolí se nacházejí také pastevecká stavení, kde je možné si zakoupit např. místní sýry. Nejčastějším cílem návštěvníků bývá dvojice horských jezer - větší Lac de Melu a menší Lac de Capitellu. Cestou k říčce Restonica, která nabízí možnost koupání, protíná silnici Forêt de la Restonica. Je to les, který je tvořen vzrostlými kaštany a několika druhy borovic kuželovitého tvaru, které jsou typické právě pro kraj kolem Corte.