Ksar Aït Benhaddou

Ksar Aït Benhaddou můžete navštívit v rámci zájezdu Maroko
Ksar Aït Benhaddou patří k nejúchvatnějším památkám Atlasu. Ksar vévodí krajině široko daleko. Kdysi býval také strategickým místem pro projíždějící karavany se solí. Zachovalá místní kasba už několikrát posloužila coby exteriér při natáčení filmů - např. Lawrence z Arábie, Ježíš Nazaretský, Honba za klenotem Nilu, Gladiátor atd. Proto se jí také někdy přezdívá "Hollywood v poušti". Kasba slouží jako přístřeší pro jednu rodinu a lidi na ní závislé. V posledních letech se intenzivně pracuje na zlepšení technického stavu této hliněné stavby, restaurátorské práce podporuje zejména UNESCO.